7
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-7,stockholm-core-2.3.3,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Vastgoed- en organisatieontwikkeling in de culturele en publieke sector.

Movet Bouwmanagement leidt grootschalige, integrale en complexe verander- en bouwprojecten in de culturele en publieke sector.

 

We doen dat sinds 2006 en met een kleine groep collega’s, en zijn daarbij in de rol van projectmanager/ programmamanager of projectdirecteur gesprekspartner voor directies, overheden en raden van toezicht, maar ook voor belanghebbenden/ directe gebruikers in het culturele of publieke bedrijf.

 

Met opdrachtnemers en partners waaronder ontwikkelaars, architecten, adviseurs en bouwers voeren we dagelijks ons werk uit.

 

Omdat ingrijpende bouwprojecten ook veel kunnen betekenen voor de gebruikers, is in onze projecten veel aandacht voor afstemming met, betrokkenheid van en veranderingen binnen de organisatie.

 

Projecten worden gekenmerkt door bijzondere opdrachtgevers, en vaak aan overheden gerelateerde eigendoms- en financieringsstructuren. Ook is vaak sprake van een dominante politieke en publieke context waarin het project zijn beslag moet krijgen.

 

Het bureau wordt geleid door Jorden Hagenbeek, die oorspronkelijk is opgeleid als civiel ingenieur aan de Technische Universiteit Delft.

Projecten van Movet Bouwmanagement

2018 – heden
Projectmanagement renovatie Tinbergengebouw, Rotterdam

De faculteit Economie van de Erasmus Universiteit is gehuisvest in het Tinbergengebouw op het universiteitsterrein.

De planvorming voor een grondige renovatie van dit gebouw inclusief tijdelijke huisvesting is in handen van de afdeling Real Estate van de universiteit, waarbij de faculteit gebruiker is.

Uit naam van de faculteit verzorgt Movet Bouwmanagement de afstemming met Real Estate op de kaders Tijd, Geld en Kwaliteit, en managet de interne verhuis- en inrichtingsprocessen.

2011 – 2015
Programmamanagement Nieuwe Entree Van Gogh Museum, Amsterdam

Het Van Gogh Museum is op dit moment met 2,3 miljoen bezoekers per jaar het best bezochte museum van Nederland.

In het vooruitzicht daarop is naast een grootscheepse technische renovatie een nieuwe entreefaciliteit gerealiseerd en is de interne logistiek ingrijpend aangepast.

De nieuwe entree is ontworpen door Kurokawa Architects Japan en uitgewerkt door Hans van Heeswijk.

Movet Bouwmanagement voerde het programmamanagement over de verschillende onderdelen van het project en was verantwoordelijk voor de aansturing van de projectorganisatie en afstemming met overheden, directie, Stuurgroep (lid) en Raad van Toezicht.

2015 – heden
Projectmanagement Revitalisering Paleis Het Loo, Apeldoorn

Via “Masterplan Paleis Het Loo” wordt dit unieke paleismuseum gerenoveerd en flink (ondergronds) uitgebreid.

Ook wordt een zeer complex en intensief asbestsaneringstraject uitgevoerd, waarbij grote hoeveelheden asbest achter monumentale interieurs moet worden verwijderd.

De betrokken architecten zijn KAAN en Van Hoogevest Architecten.

Movet Bouwmanagement verzorgt het projectmanagement voor de renovatie en –sanering van de oud- en nieuwbouw.

Zie ook het filmpje op deze site!

2006 – 2012
Projectmanagement Renovatie, Rijksmuseum Amsterdam

Programmadirectie Het Nieuwe Rijksmuseum (PHNR) was een samenwerkingsverband tussen het ministerie van OCW, de Rijksgebouwendienst en Stichting Rijksmuseum Amsterdam, en is tussen 2004 en 2013 belast geweest met de renovatie van het Rijksmuseum en bijbehorende objecten. Verantwoordelijk voor deel van het ontwerp- en uitvoeringstraject, besluitvoering tussen partijen, afstemming met directie/ MT Rijksmuseum en overheden.

2016 – 2018
Projectmanagement ontwikkeling Rosewood-hotel in vm. Paleis van Justitie, Amsterdam

In opdracht van de Chinese eigenaar (van zowel het vastgoed als de hotelketen) ontwikkelde Aedes Real Estate een van de laatste tophotels in Amsterdam.

De unieke locatie betreft het voormalige Paleis van Justitie aan de Prinsengracht, een 17e-eeuws pand dat oorspronkelijk gebouwd is als weeshuis.

Architecten: Kentie & Partners en Piet Boon studio.

Movet Bouwmanagement verzorgde de aansturing van de projectorganisatie en afstemming met de Stuurgroep.

2007 – 2012
Projectmanagement particuliere buitenplaats te Loenen aan de Vecht

Het betrof de realisatie van een particulier landgoed op ca. 17 ha grond, bestaande uit een landhuis met diverse bijgebouwen en een prachtig aangelegd park. Bestemmingsplanwijzigingen op gang gebracht en begeleid, afstemmingen met provincie, hoogheemraadschap, gemeenten en subsidieverstrekkers. Selectie architecten en adviseurs; begeleiden ontwerp- aanbesteding- en vergunningentraject, directievoering tijdens de bouwwerkzaamheden.

2016 – 2017
Projectmanagement BASE en entreegebied Stedelijk Museum Amsterdam

In opdracht van Stedelijk Museum Amsterdam zijn de Lower Level Galleries omgevormd tot BASE, het nieuwe onderkomen voor de vaste collectie van het Museum, naar ontwerp van Rem Koolhaas (O.M.A.).

Samen met Mels Crouwel, de architect van de in 2012 opgeleverde nieuwbouw heeft een herinrichting van het entreegebied plaatsgevonden.

Movet Bouwmanagement leverde de begeleiding van de ontwerp- en uitvoeringsprocessen alsmede afstemming met Stuurgroep, directie en Raad van Toezicht.

2008 – 2010
Projectmanagement voor particuliere buitenplaats te Benthuizen

Betrof de realisatie van een particulier landgoed op ca. 5 ha grond, bestaande uit een landhuis, bijgebouw diverse bijgebouwen en een tuinpark. Opzetten en aansturen ontwerpteam, afhandeling (vastgelopen) aanbesteding, contractvorming met aannemers en installateurs, directievoering tijdens de bouwwerkzaamheden.

2013 – 2017
Projectmanagement Revitalisering Voorgebouw Nationale Opera & Ballet, Amsterdam

De Stopera is in 1986 gerealiseerd onder architectuur van Cees Dam. Nationale Opera & Ballet is gehuisvest in het theatergedeelte.

De foyers zijn ingrijpend gerenoveerd en er zijn plannen voor publieke horecafuncties ontwikkeld.

Het project was complex gezien de gebruiksdruk op het gebouw, de bijzondere financieringsstructuur en de verhouding met de architect en Gemeente.

Movet Bouwmanagement was werantwoordelijk voor het project, de aansturing van de projectorganisatie en afstemming met overheden, directie, Stuurgroep (lid) en Raad van Toezicht.